We help your business to grow from North Europe with an extensively IT-based service and a office that is centraly located at a close distance to the airport.

We help to develop your products with North European production        excellence and Industrial Design culture.

Vi bygger upp Er företagets IT-portal för International exponering med anknytning till produkt utveckling och tillverkning med IT-based teknik. Uppdaterar vi löpande Era produkter och tjänster i Internet sökmotorer och bransch databaser med återrapportering av samtliga träffar.

www.serverhotel.biz       info@serverhotel.biz